♬♬سپهر زندگیمون♬♬

*☆همیشه آبی و آرام باش☆*

❉ به نام او ❉

   

 

                            پیش از آنکـــه نطفــــــــــه ات بستـــــــــه شــــود،  تورا میخواستم

 

                                                                             

                                     پیــــش از آنــــــــــــکه بدنیــــــــــا بیایی،  دوستت داشتم

                                                                           

 

                                      پیش از آنکه برای یک ساعت اینجا باشی ، برایت میمردم

                                                                           

                                                   

                                                             و این است معجزه عشق!