♬ سپهرخان ♬♬ سپهرخان ♬، تا این لحظه: 8 سال و 6 ماه و 27 روز سن داره

♬♬سپهر زندگیمون♬♬

مادر

گویند مرا چو زاد مادر پستان به دهان گرفتن آموخت شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت لبخند نهاد بر لب من بر غنچه گل شکفتن آموخت پس هستن من ز هستن اوست تا هستم و هست دارمش دوست   ...
28 شهريور 1393

پول

  پول میتونه سرگرمی رو بخره اما نه شادی رو. Money can buy an amusement, but not happiness پول میتونه رختخواب رو بخره اما نه خواب رو. Money can buy a bed, but not sleep پول میتونه غذا رو بخره اما نه اشتها رو. Money can buy a food, but not appetite پول میتونه دارو رو بخره اما نه سلامتی  رو.   Money can buy a medicine, but not health پول میتونه وسیله آرایش بخره اما نه زیبایی رو. Money can buy cosmetic, but not beauty پول میتونه خدمتکار بخره اما نه دوست رو. Money can buy a servant, but not friend پول میتونه پست(مقام)رو بخره اما نه بزرگی رو. Money can buy a position, but n...
23 تير 1393

مادر

     از این پهلو به آن پهلو نغلتد// شب از بیم خطر بیچاره مادر  نگهداری کند نه ماه و نه روز // تو را چون جان به بر بیچاره مادر   به وقت زادن تو مرگ خود را // بگیرد در نظر بیچاره مادر   برای این که شب راحت بخوابی //  نخوابد تا سحر بیچاره مادر  دو سال از گریه روز و شب تو // نداند خواب و خور بیچاره مادر  نبیند هیچکس زحمت به دنیا // زمادر بیشتر بیچاره مادر   تمام حاصلش از زحمت این است // که دارد یک پسر بیچاره مادر       ...
16 بهمن 1392